• Velkommen til Smartskolen i personlig økonomi

   Undervisning i personlig økonomi for voksne

   Smartskolen

   I Smartskolen i personlig økonomi gir vi deg mulighet til å bli bedre kjent med din egen økonomi. Smartskolen definerer begrepet «personlig økonomi» som «pengene mine og hvordan jeg bruker dem.» Smartskolen er en trygg og sikker metode til å bli sjef over egen økonomi.

   What’s in it for me?

   Smartskolen i personlig økonomi er en skole for deg som vil lære mer om økonomien din, for deg som spesielt vil lære å spare eller spare mer. Den er laget for deg som ønsker økonomisk trygghet- kort sagt for deg som vil ha det tryggere og enklere i livet.

   Smartskolen i personlig økonomi gir deg verktøy til å overvåke, styre og å få det meste ut av økonomien som du har nå. I Smartskolen gir vi ikke råd om hvordan du skal bruke pengene dine. Men vi gir deg kunnskap, slik at du kan treffe gode økonomiske valg selv.

   Kunnskapene som Smartskolen i personlig økonomi er ikke vanskelig, ikke tidkrevende og ikke økonomisk kostbare. Å ta imot denne kompetansen og å bruke den aktivt, kan være god livsmestring.   Bærekraft FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ved å bruke kompetansen i Smartskolen i personlig økonomi- i hverdagen- vil du være med på å nå tolv av disse målene, kanskje flere. De er:
   12 Bærekraftmål

   Lars Findahl
   Daglig leder
   m: 9800 7295
   w: tryggokonomi.no
   elars@tryggokonomi.no

Available courses

Smart Basis dreier seg om personlig økonomi og motivasjon, etter en 12-trinnsmodell. Stoffet viser deg hvordan du kan gå fram for å styrke økonomien som du har eller den økonomien som du venter å få.

Arbeidsopplegget er skrevet for unge voksne, alder 18-24. Tidsbruk: 5-8 timer.

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Hva er Smart Basis Grunnmodul? 

Et mindre antall av våre kunder abonnerer kun på dette undervisningsverktøyet. Disse bedriftene logger seg inn på Smart Basis - Grunnmodul. Å undervise i denne undervisningsversjonen krever ikke sertifisering. Tilbudet er laget som en smakebit til «Smartskolen i personlig økonomi»  sin undervisningsverden. 

Alle kurs tilbys digitalt til deltakerne eller man kan bestille papirbasert undervisningsmateriell. 


I Smart Ekspress underviser vi i å ta i bruk kjerneverktøyet i Smart: Hvordan gjør du økonomien din synlig for deg selv og hvordan får du superkompetanse i din økonomi? Undervisningsomfang er 2-4 timer! Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. Smart Ekspress kan brukes som alternativ til Smart Familie, men på en slik måte at man kjører det over ti-femten timer.

Smart Familie er vårt mest dyptpløyende arbeidsopplegg i økonomi. Det passer for alle aldre, men mest for deg som har etablert deg med alle de vanlige utgiftene og ønsker å oppdage flere sparemuligheter og å få god kontroll over tallene i hverdagen. Du lærer alt om økonomien din og om mulighetene i den. Du får et verktøy til kartlegge- og styre økonomien din med. Du vil få det vi kaller superinnsikt i din økonomi. Undervisningsomfanget er ti -femten timer. Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. 

Smart Framtid er utarbeidet for unge voksne mellom 18 og 24 år. Målsettingen er å skape interesse for økonomi ved å vise den nære sammenhengen mellom økonomi, helse og livsmestring. Du får et verktøy til kartlegge- og styre økonomien din med. Du vil få det vi kaller superinnsikt i din økonomi. Undervisningsomfang er ti -femten timer. Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. 

Smart Intro er et undervisningstilbud i personlig økonomi for minoritetsspråk­lige og deltakere i Introduksjonsprogrammet, i voksenopplæring , men også for andre. Arbeidsopplegget er skrevet for voksne, alder 20-45+ år.

Tidsbruk vil variere med deltakernes bakgrunn: 15-20 timer er ofte aktuelt. 

Deltakere med akademisk bakgrunn og godt språknivå kan delta på andre kursvarianter. 

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Vi går nye veier og tilbyr kurset hvor arbeidsheftet er skrevet både på norsk og arabisk. Det er laget for å øke servicen overfor deltakere som snakker arabisk språk, samtidig som at instruktører som snakker norsk, kan undervise i versjonen. Arbeidsopplegget er skrevet for voksne, alder 20- 45+ år.

Tidsbruk vil variere med deltakernes bakgrunn: 15 -20 timer er ofte aktuelt. 

Deltakere med akademisk bakgrunn og godt språknivå kan delta på andre kursvarianter. 

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Å ha et godt grep om økonomien sin, vil være god livsmestring i praksis. Vi utvikler nå refleksjons- og arbeidsopplegget «Smart livsmestring.» Du inviteres med på et dypdykk i din økonomi. Du inviteres også til en refleksjonsprosess rundt hvordan vi bruker penger. Du lærer om personlig økonomi på en interessant og trygg måte. Undervisningsomfang er 15 timer.  Arbeidsopplegget kan bestilles nå eller senere, for levering i fra januar av.


For å undervise i Smartskolens undervisningstilbud i personlig økonom har vi laget et sertifiseringstilbud for NAV og tiltaksarrangørene. Vi har til nå sertifisert 800 medarbeidere i 1.linja. Sertifiseringen består av et todagers kurs + individuelle timer i tiden etterpå.

Vi har utviklet én metode, som vi har tilpasset til forskjellige alders- og målgrupper. Du finne utfyllende informasjon om tilbudet på vår nettside