Available courses

Smart Basis dreier seg om personlig økonomi og motivasjon, etter en 12-trinnsmodell. Stoffet viser deg hvordan du kan gå fram for å styrke økonomien som du har eller den økonomien som du venter å få.

Arbeidsopplegget er skrevet for unge voksne, alder 18-24. Tidsbruk: 5-8 timer.

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Hva er Smart Basis Grunnmodul? 

Et mindre antall av våre kunder abonnerer kun på dette undervisningsverktøyet. Disse bedriftene logger seg inn på Smart Basis - Grunnmodul. Å undervise i denne undervisningsversjonen krever ikke sertifisering. Tilbudet er laget som en smakebit til «Smartskolen i personlig økonomi»  sin undervisningsverden. 

Alle kurs tilbys digitalt til deltakerne eller man kan bestille papirbasert undervisningsmateriell. 


I Smart Ekspress underviser vi i å ta i bruk kjerneverktøyet i Smart: Hvordan gjør du økonomien din synlig for deg selv og hvordan får du superkompetanse i din økonomi? Undervisningsomfang er 2-4 timer! Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. Smart Ekspress kan brukes som alternativ til Smart Familie, men på en slik måte at man kjører det over ti-femten timer.

Smart Familie er vårt mest dyptpløyende arbeidsopplegg i økonomi. Det passer for alle aldre, men mest for deg som har etablert deg med alle de vanlige utgiftene og ønsker å oppdage flere sparemuligheter og å få god kontroll over tallene i hverdagen. Du lærer alt om økonomien din og om mulighetene i den. Du får et verktøy til kartlegge- og styre økonomien din med. Du vil få det vi kaller superinnsikt i din økonomi. Undervisningsomfanget er ti -femten timer. Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. 

Smart Framtid er utarbeidet for unge voksne mellom 18 og 24 år. Målsettingen er å skape interesse for økonomi ved å vise den nære sammenhengen mellom økonomi, helse og livsmestring. Du får et verktøy til kartlegge- og styre økonomien din med. Du vil få det vi kaller superinnsikt i din økonomi. Undervisningsomfang er ti -femten timer. Å undervise krever sertifisering. Kompetansebevis til deltakere som fullfører. 

Smart Intro er et undervisningstilbud i personlig økonomi for minoritetsspråk­lige og deltakere i Introduksjonsprogrammet, i voksenopplæring , men også for andre. Arbeidsopplegget er skrevet for voksne, alder 20-45+ år.

Tidsbruk vil variere med deltakernes bakgrunn: 15-20 timer er ofte aktuelt. 

Deltakere med akademisk bakgrunn og godt språknivå kan delta på andre kursvarianter. 

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Vi går nye veier og tilbyr kurset hvor arbeidsheftet er skrevet både på norsk og arabisk. Det er laget for å øke servicen overfor deltakere som snakker arabisk språk, samtidig som at instruktører som snakker norsk, kan undervise i versjonen. Arbeidsopplegget er skrevet for voksne, alder 20- 45+ år.

Tidsbruk vil variere med deltakernes bakgrunn: 15 -20 timer er ofte aktuelt. 

Deltakere med akademisk bakgrunn og godt språknivå kan delta på andre kursvarianter. 

Som deltaker får du kompetansebevis etter fullført kurs. 


Å ha et godt grep om økonomien sin, vil være god livsmestring i praksis. Vi utvikler nå refleksjons- og arbeidsopplegget «Smart livsmestring.» Du inviteres med på et dypdykk i din økonomi. Du inviteres også til en refleksjonsprosess rundt hvordan vi bruker penger. Du lærer om personlig økonomi på en interessant og trygg måte. Undervisningsomfang er 15 timer.  Arbeidsopplegget kan bestilles nå eller senere, for levering i fra januar av.


For å undervise i Smartskolens undervisningstilbud i personlig økonom har vi laget et sertifiseringstilbud for NAV og tiltaksarrangørene. Vi har til nå sertifisert 800 medarbeidere i 1.linja. Sertifiseringen består av et todagers kurs + individuelle timer i tiden etterpå.

Vi har utviklet én metode, som vi har tilpasset til forskjellige alders- og målgrupper. Du finne utfyllende informasjon om tilbudet på vår nettside