Velkommen til Smartskolen i personlig økonomi

Undervisning i personlig økonomi for voksne

Smartskolen

I Smartskolen i personlig økonomi gir vi deg mulighet til å bli bedre kjent med din egen økonomi. Smartskolen definerer begrepet «personlig økonomi» som «pengene mine og hvordan jeg bruker dem.» Smartskolen er en trygg og sikker metode til å bli sjef over egen økonomi.

What’s in it for me?

Smartskolen i personlig økonomi er en skole for deg som vil lære mer om økonomien din, for deg som spesielt vil lære å spare eller spare mer. Den er laget for deg som ønsker økonomisk trygghet- kort sagt for deg som vil ha det tryggere og enklere i livet.

Smartskolen i personlig økonomi gir deg verktøy til å overvåke, styre og å få det meste ut av økonomien som du har nå. I Smartskolen gir vi ikke råd om hvordan du skal bruke pengene dine. Men vi gir deg kunnskap, slik at du kan treffe gode økonomiske valg selv.

Kunnskapene som Smartskolen i personlig økonomi er ikke vanskelig, ikke tidkrevende og ikke økonomisk kostbare. Å ta imot denne kompetansen og å bruke den aktivt, kan være god livsmestring.Bærekraft FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ved å bruke kompetansen i Smartskolen i personlig økonomi- i hverdagen- vil du være med på å nå tolv av disse målene, kanskje flere. De er:
12 Bærekraftmål

Lars Findahl
Daglig leder
m: 9800 7295
w: tryggokonomi.no
elars@tryggokonomi.no

Last modified: Saturday, 13 February 2021, 8:29 AM